หน้าหลัก > เกี่ยวกับการซื้อสินค้าปลอดภาษี > ภาษีผู้บริโภคของญี่ปุ่น

ภาษีผู้บริโภคของญี่ปุ่น

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2019 ภาษีผู้บริโภคปรับเป็น 10% แล้ว

สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม จะมีการใช้อัตราลดหย่อนภาษี
และภาษีผู้บริโภค 8%

*ยกเว้นสุรา และอาหารที่ทานนอกบ้าน จะไม่สามารถใช้
อัตราลดหย่อนภาษีได้

*สำหรับร้านค้าปลีกที่มีพื้นที่สำหรับนั่งทานได้ในร้าน
อัตราภาษี จะแตกต่างกันดังนี้ คือ นั่งทานในร้าน (10%) ซื้อกลับบ้าน (8%) อาจจะต้องยืนยันความประสงค์ของคุณขณะชำระเงิน

*สำหรับทรัพย์สินที่ประกอบด้วยสินค้าที่เป็นเครื่องดื่ม/อาหาร และทรัพย์สินประเภทอื่นรวมเป็นชิ้นเดียวกันอยู่แล้ว อัตราภาษีที่ใช้จะแตกต่างกัน ตามเงื่อนไข

ตัวอย่างอัตราภาษีผู้บริโภคและสินค้า

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราลดหย่อนภาษี ได้ตามข้างล่าง

https://www.mof.go.jp/english/tax_policy/tax_system/consumption/index.html#a03(ภาษาอังกฤษ)

PAGE TOP