การยกเว้นภาษีของญี่ปุ่นกลายเป็นเรื่องที่สะดวกขึ้น สุราปลอดภาษี
ข้อควรระวังเกี่ยวกับ Japan Tax Free Shopping(PDF)

เกี่ยวกับการซื้อสินค้าปลอดภาษี

รายชื่อของแหล่งช้อปปิ้งที่แนะนำ

ดูร้านทั้งหมด

สุราปลอดภาษี

ภาษีสุราที่ร้านค้าของโรงผลิตสุรา โรงกลั่นไวน์ ได้รับการยกเว้น !

PAGE TOP