หน้าหลัก > เกี่ยวกับการซื้อสินค้าปลอดภาษี > สุราปลอดภาษี

สุราปลอดภาษี

ไปเที่ยวสุดคุ้ม ! ไปชมโรงผลิตสุรามาเพลิดเพลินกับสุราญี่ปุ่นด้วยการเยี่ยมชม
โรงงานผลิตสุราและการปลอดภาษี!

ระบบภาษีนี้จะใช้สำหรับการซื้อสุราในร้านค้าขายสุราญี่ปุ่นหลากหลายชนิดซึ่งผลิตภายใต้สภาพ
อากาศและภูมิประเทศในแบบเฉพาะของญี่ปุ่น เช่น เหล้าญี่ปุ่น โชจู ไวน์ วิสกี้ ได้รับความนิยม
อย่างมากทั่วโลก เชิญมาเที่ยวชมโรงผลิตและซื้อสุราสุดคุ้มกลับไป

ภาษีสุราที่ร้านค้าของโรงผลิตสุรา โรงกลั่นไวน์ ได้รับการยกเว้น !

นอกจากภาษีสุราแล้ว ยังมีภาษีผู้บริโภคที่
ได้รับการยกเว้นเฉพาะ
ร้านค้าโดยตรงของสถานที่ผลิตสุราที่
ได้รับอนุญาตในประเทศญี่ปุ่น
เช่นสุราญี่ปุ่น โชจู ไวน์ วิสกี้ เงื่อนไขการยกเว้นภาษีสุรา

 • ร้านค้าที่ยกเว้นภาษี

  เฉพาะการซื้อสุราในร้านค้าที่ได้รับอนุญาตให้ยกเว้น
  ภาษีสุราเท่านั้น
  การซื้อสุราในร้านค้าปลอดภาษี เช่น ร้านสุรา
  ห้างสรรพสินค้า ซูปเปอร์มาร์เก็ต
  ไม่สามารถยกเว้นภาษีสุราได้

 • มูลค่าสินค้าที่ซื้อ

  ภาษีผู้บริโภค+ภาษีสุราเมื่อซื้อสุราคือส่วนที่ได้รับการยกเว้นภาษี
  สินค้าที่ซื้อต้องมีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 เยนขึ้นไป (โดยยังไม่รวมภาษีผู้บริโภคและภาษีสุรา)

ค้นหาร้านค้าได้ที่ Japan. Tax-free Shop Official Website หรือกรุณาสอบถามกับทางร้านค้าโดยตรง

มารู้จักสุราญี่ปุ่นกัน ! สัมผัสประสบการณ์ที่โรงผลิตสุรา

เที่ยวชมกระบวนการผลิตและชมการจัดแสดงข้อมูล

ศึกษาการผลิตสุราญี่ปุ่น ชมกระบวนการผลิต เช่น โรงกลั่น โรงบ่มในถังหมัก และเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านเอกสารข้อมูลและการจัดแสดงอุปกรณ์ต่าง ๆ

สัมผัสกระบวนการผลิตสุรา

ในบางโรงผลิตสุรา คุณอาจได้ลองทำสุราในบางขั้นตอน เช่น การคนโมโรมิที่หมักอยู่กรุณาสอบถามในตอนจอง

ทดลองดื่มสุราที่ผลิตในโรงงานสุรา

ที่สำคัญยังได้เพลิดเพลินกับการทดลองดื่มสุราที่เพิ่งผลิตใหม่ ๆ และสินค้าลิมิเต็ดที่มีเฉพาะที่โรงผลิตสุรา
สัมผัสความสนุกอันหลากหลาย เช่น ทดลองดื่มและเปรียบเทียบรสชาติสุรา

ซื้อของฝากและสินค้าลิมิเต็ด

มีสินค้าครบครันเพราะเป็นโรงผลิตสุรา มีสินค้าลิมิเต็ดที่ซื้อได้เฉพาะที่นั่น และยังมีสินค้าอื่น ๆ จำหน่าย เช่น อาหารแกล้มเหล้า แก้วเหล้า
ชอปปิงสุดคุ้มด้วยระบบยกเว้นภาษีแบบใหม่

สำหรับรายงานการเยี่ยมชมโรงผลิตสุราคลิกที่นี่

PAGE TOP